Osazování mostních nosníků na levé straně nové mostní estakády Horní Heršpice Práce na první etapě rozšíření D1 v Brně ze 4 na 6 pruhů pokračují. Všechny mostní nosníky na levé straně nové mostní estakády Horní Heršpice už... (video)

rsd.cz

🚧🌉 Osazování mostních nosníků na levé straně nové mostní estakády Horní Heršpice 🌉🚧

Práce na první etapě rozšíření D1 v Brně ze 4 na 6 pruhů pokračují! Všechny mostní nosníky na levé straně nové mostní estakády Horní Heršpice už jsou na svém místě. 🏗️

Delší z obou mostů, které tvoří estakádu, má 11 polí, a v každém z nich je osazeno 10 nosníků. Celkem tedy 110 nosníků na levé straně! Nejdelší nosník měří 32,5 metru, nejkratší pak 17 metrů. 📏🚛

A to není vše – pokud přičteme i pravou stranu, která se bude stavět v druhém sledu, bude tento most tvořit celkem 220 mostních nosníků. 🚧🔧

Celá nová mostní estakáda měla začít sloužit motoristům v roce 2025, ale díky našemu efektivnímu plánování a tvrdé práci stavbařů bude zprovozněna o 63 dnů dříve oproti původnímu plánu! 🚀🛣️

Děkujeme všem za podporu a trpělivost! 🙏

➡️ Sledujte nás pro další aktualizace! 🌐

#ŘSD #D1 #Rozšíření #Brno #StavbaPokračuje #BezpečnáDoprava #HorníHeršpice #Infrastruktura #MostníEstakáda #6pruhů

Ministerstvo dopravy MI Roads a.s.

Ukládání mostních nosníků na levé straně nové mostní estakády Horní Heršpice na D1 v Brně