Elektromobilita a obecnější otázky elektrifikace vozidel – přednáška Engineering Student Club (video)

ČVUT FS


Zdroj: Youtube, CVUTFS

Záznam přednášky Engineering Student Club z 9. dubna 2024, který proběhl na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Profesor Jan Macek z Fakulty strojní ČVUT v Praze se v přednášce věnuje budoucnosti dopravy a světu elektromobility. Rozvíjí témata jako:
• způsoby hodnocení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů,
• vliv konstrukce na provozní parametry vozidla,
• hodnocení pomocí analýzy životního cyklu LCA,
a mnohem více.