Zahájili jsme stavbu dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín 2. etapa, trasa dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem je velmi důležitý úsek, protože zprovozněním této druhé etapy dokončíme západní obchvat Olomouce

rsd.cz

Zahájili jsme stavbu dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín 2. etapa 🥳

Trasa dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem je velmi důležitý úsek, protože zprovozněním této druhé etapy dokončíme západní obchvat Olomouce, který bude schopný snášet vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy 🚗🚛

Přes 18 tisíc aut denně se zatím podepisuje na vzniku kolon u okružní křižovatky poblíž Globusu – provizorní řešení během dvou let nahradíme moderní dálnicí v přímém směru 🆕🛣

Původní silnici I/35 spolu s mimoúrovňovým křížením u Křelova přeřadíme do kategorie komunikací nižších tříd 🔡

Stavba je navržena ke spolufinancování s podporou CEF (2021-2027) 🇪🇺

ℹ️ leták ke stavbě👇

https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/55/infoletak_d35-krelov-slavonin-2et.pdf?t=2024-02-27%2009:57:23.718