Středočeský kraj dostane ze SFDI peníze na obchvat Kralup nad Vltavou a rekonstrukci dalších silnic a mostů

Středočeský

Celkem osm set milionů korun letos poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na výstavbu, modernizaci a opravy středočeské silniční sítě. Radní na svém dnešním zasedání schválili uzavření smlouvy. Nejvíce finančních prostředků poputuje na výstavbu obchvatu Kralup nad Vltavou.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) letos ve Středočeském kraji na opravy, modernizaci a výstavbu nových silnic vydá osm set milionů korun. Radní na svém dnešním zasedání schválili uzavření smlouvy. „Jsem nesmírně rád, že se nám podaří uzavřít smlouvu, která počítá s touto částkou. Je to skvělá zpráva pro motoristy, neboť díky této podpoře rozjedeme řadu oprav anebo nových staveb,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy a pokračuje: „Smlouva například upravuje smluvní vztahy mezi SFDI, krajem a Krajskou správou a údržbou silnic při poskytování peněz ve prospěch výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy, kontrolní činnosti ze strany SFDI vůči příjemci a další.

Na základě uzavřené bude nejvíce peněz poskytnuto na vybudování obchvatu Kralup nad Vltavou. „V tomto případě SFDI zaplatí všechny tři etapy. Celkově sem poputuje čtvrt miliardy korun. Půjde o stavbu úseků od mimoúrovňového křížení s dálnicí D7 u Středokluk, obchvat města a poté jeho napojení na dálnici D8 na sjezdu u Úžice,“ jmenuje Karel Bendl.

Finanční prostředky dále poputují na investorskou přípravu propojky mimoúrovňových křižovatek u Kosmonos a Bezděčína (silnice II/610), třetí etapu výstavby obchvatu Kosmonos (opět silnice II/610), rozšíření Třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi, stavbu propojky průmyslové zóny Plazy s dálničním křížením u Kosmonos, opravu silnice II/101 mezi Úvaly a Říčany, opravy komunikací plnících funkci nevybudovaného Pražského okruhu, mostů v Nymburku, silnic II/268, II/610, III/2768, II/272, II/276, dvou mostů a také přípravu opatření pro posílení silnic kvůli budoucí výstavbě dalších reaktorů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. „Co se týče posílení silnic, které budou využívané při dostavbách jaderných elektráren, pak jsme finanční prostředky získali na základě vládních usnesení. Jde sice o stavby na naší silniční síti, ale jsou důležité i z hlediska státu. Tyto peníze nelze využít na jiné, než předem určené stavby. Nevyčerpané prostředky se vždy převádí do dalších let. Celkově jde o dvanáct milionů korun,“ uvádí Karel Bendl.

V roce 2023 SFDI na všech smlouvách do středočeské silniční sítě načerpal 2,1 mld. , což zahrnuje veškeré investiční i neinvestiční prostředky na všech smlouvách.