Podali jsme žádost na Ministerstvo životního prostředí o vydání stanoviska EIA (Posuzování vlivů záměrů stavby na životní prostředí) pro dálnici D52 Jedná se o dokumentaci v rozsahu více jak 700 stran textu a 1 200...

rsd.cz

Podali jsme žádost na Ministerstvo životního prostředí o vydání stanoviska EIA (Posuzování vlivů záměrů stavby na životní prostředí) pro dálnici D52 🗃✅

Jedná se o dokumentaci v rozsahu více jak 7️⃣0️⃣0️⃣ stran textu a 1️⃣ 2️⃣0️⃣0️⃣ stran příloh👁‍🗨přeloženo do němčiny pro přeshraniční posouzení záměru 👩‍💻

Po získání stanoviska zapracujeme podmínky projektové dokumentace pro společné povolení staveb (DUSP - územní rozhodnutí + stavební povolení) na všechny3️⃣ úseky 🛣

ℹ️ leták ke stavbě ▫️ D52 stavba 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny👇

https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/657/infoletak_d52-pohorelice-nove-mlyny.pdf?t=2023-08-03%2011:02:32.995

ℹ️ leták ke stavbě ▫️ D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny👇

https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/85/infoletak_d52-prechod-VN-nove-mlyny.pdf?t=2023-08-03%2011:12:11.348

ℹ️ leták ke stavbě ▫️ D52 stavba 5206 Nové Mlýny – st. hranice ČR/Rakousko👇

https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/662/infoletak_d52-nove-mlyny-statni-hranice-A5.pdf?t=2023-08-03%2011:10:58.29