Místostarosta Chebu Michal Pospíšil jednal v Berlíně o elektrifikaci trati na Norimberk

Redakce
Zatímco na české straně je elektrifikace hotova, v Německu se neustále odkládá
jednání v Berlíně o elektrifikaci
 

 
 

Na spolkovém ministerstvu zahraniční v Berlíně proběhlo jednání o zlepšení dopravního propojení Německa a České republiky. Karlovarský kraj na něm zastupoval místostarosta Chebu Michal Pospíšil. Jedním z bodů jednání byla i elektrifikace železniční trati Drážďany – Hof – Marktredwitz – Norimberk, na kterou by měla navázat i elektrifikace pro Cheb a Karlovarský kraj důležitého úseku Pomezí – Marktredwitz. Tím by konečně došlo k naplnění mezistátní dohody o elektrifikaci trati z Prahy do Norimberka přes Cheb, která byla uzavřena již v roce 1995.

Podle místostarosty Michala Pospíšila je nezbytné, aby dotčené regiony na české i německé straně hranice neustávaly v tlaku na urychlení příprav a následné vlastní realizace neustále odkládaná elektrifikace zmíněné trati. „Na jednání v Berlíně se mluvilo o nutných krocích, které je na bavorské straně potřeba udělat. V tomto projektu jsou totiž Němci paradoxně za námi a to se musí změnit. Chceme, aby dodrželi přeshraniční úmluvu z roku 1995 a pomohli zrychlit a zkvalitnit mezinárodní železniční dopravu. Česká strana své závazky plynoucí z této mezistátní dohody splnila a trať je připravena až ke státní hranici. Jak my tady v Karlovarském kraji, tak i naši přátelé na druhé straně hranice chceme rychlé a pohodlné spojení, které usnadní návštěvy, podpoří turismus a posílí mezinárodní nákladní dopravu. Cheb by se díky tomu mohl opět stát důležitým železničním uzlem.“

jednání v Berlíně o elektrifikaci

jednání v Berlíně o elektrifikaci