Automobilka GM nabídla odborům UAW nejvyšší navýšení platů za poslední dekády. Pro odbory je to stále málo

Vladimír Urbánek

Americká automobilka General Motors se snaží odvrátit riziko případné stávky odborů UAW nabídkou 4letého navýšení platů, které nemá v posledních několika dekádách obdoby. Odbory ovšem označují nabídku GM za nedostatečnou až "urážející".

GM cca 46 000 zaměstnanců zastupovaných UAW nabízí růst platů o 10% s tím, že u nových či právě přestupujících zaměstnanců by růst mohl dosáhnout během následujících 4 let růstu až o 56%.

Zaměstnanci na částečný úvazek nahrazující plnohodnotné zaměstnance by si mohli polepšit až  20% a jejich hodinová mzda by mohla dosáhnout až 20 USD na hodinu.

V současnosti členové UAW dostávají od 18 USD na hodinu. Po 4 "záučních" letech se mohou dopracovat až na 32 USD na hodinu.

Základní nabídka GM v sobě mimo jiné zahrnuje 2 3procentní jednorázové platby, které zvýšení platů posunují až na 16%, a možnosti využít ratifikační bonus 5500 USD, protiinflační platbu 6000 USD a protiinflační bonusy až 5000 USD v průběhu 4letého trvání dohody.

Celkově je nabídka GM nejštědřejší minimálně od roku 1999. Podle UAW ale stále ani zdaleka nesplňuje požadavky odborů. Ty počítaly mimo jiné s růstem hodinového platu o 40%, zkrácení 32hodinového pracovního týdne, návrat tradičních penzí, obnovení navýšení kryjících růst životních nákladů a eliminaci kompenzačních úrovní. Podle UAW je nabídka GM urážející a daleko od možné dohody.

Stávající kontrakty pro cca 150 000 členů UAW v rámci automobilek GM, Ford Motor a Stellantis vyprší v poledne 14. září. 

Naposledy se v GM stávkovalo v roce 2019. 40denní stávka vedlo k výpadku produkce v rozsahu cca 300 000 vozů a ke snížení zisku automobilky o cca 3,6 mld. USD.
Vladimír Urbánek

V „oboru" posledních více jak 20 let. Po několikaleté zkušenosti přímo z obchodování s cennými papíry se Vladimír Urbánek posledních více jak 15 let věnuje zpravodajství z domácích a zahraničních kapitálových trhů.

Za důležité považuje především zkušenosti či spíše možnost srovnání s dobou ještě před poslední velkou krizí v letech 2008-9.