Píseckou MHD čekají od 11. června úpravy jízdních řádů - jedna linka zaveze cestující k chatě Živec a zrušeny budou některé spoje, které využívalo málo cestujících

mesto-pisek.cz
MHD 1

Píseckou MHD čekají od 11. června dílčí změny jízdních řádů. Kvůli nízkému zájmu cestujících bude několik spojů zrušeno, a to buď trvale, jen ve všední dny nebo v období letních prázdnin. Pro každý spoj však existuje alternativní spojení, které cestující mohou využít. U jednoho spoje naopak dojde k rozšíření provozu o víkendu a vznikne také nová linka, díky které se lidé dostanou až k chatě Živec. Změny jízdních řádů schválila rada města na základě návrhu dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, který vychází z analýzy provozu a obsazenosti jednotlivých spojů za uplynulý rok.
Rušeny budou ty spoje, které využívalo málo cestujících, a zároveň bylo možné nabídnout jim jako náhradu již existující spoj. „K rušení spojů dojde na linkách 1, 2 a 5, naopak na lince číslo 6 přibyde víkendový spoj. Od 11. června do 30. září bude v provozu nová linka číslo 7, která bude fungovat v pátek, v sobotu a neděli a cestující zaveze až na Živec. Zajíždět sem bude celkem sedmkrát. Na této lince bude jezdit malý elektrobus, který obsluhuje linku zajíždějící do centra města,“ řekl místostarosta Josef Soumar. Linka číslo 7 bude jezdit na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec. Jízdní řády jsou nastaveny tak, aby na tuto linku mohli lidé přestupovat z jiných spojů MHD.
Oblíbený cíl výletů by se měl díky nové lince zpřístupnit i těm, kdo mají problém dojít tam pěšky, například seniorům nebo rodinám s malými dětmi. Například v roce 2021 mohli senioři a zdravotně postižení využít k dopravě na Živec Taxík Maxík, který tam jezdil jeden den v týdnu v červenci a srpnu, ohlasy na tuto službu byly pozitivní. „Chceme Písecké hory otevřít různým skupinám našich obyvatel, podobně jako jiné evropské státy zpřístupňují různé své turistické cíle. Pro obsluhu Živce jsme zvolili nízkokapacitní ekologický autobus. Nepředpokládáme tedy, že by zavedení nové linky, která sem bude jezdit jen tři dny v týdnu, znamenalo zvýšenou zátěž této lokality. Spousta lidí se už nyní na Živci jen zastaví a pokračuje po vyznačených trasách dál,“ poznamenal místostarosta.
Živec je součástí Přírodního parku Písecké hory, jenž má rozlohu přes 60 km2. Jeho nejfrekventovanější části navštíví v hlavní sezoně podle odhadů Lesů města Písku více než 200 000 turistů. V Píseckých horách jsou značené trasy pro pěší i cyklisty, přímo na Živci je lanové hřiště a nedaleko od něj je rozhledna Jarník. „Řada lidí na Živec jezdí vlastním autem, a to i přes zákaz vjezdu. Doufáme, že nová linka bude mít pozitivní vliv na snížení individuální dopravy. Podpořit to chceme i častějšími kontrolami dodržování zákazu vjezdu,“ dodal místostarosta.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí


Linka 1 – spoj č. 19 – trvale zrušen – důvodem je velmi malá poptávka, spoj využívá průměrně 150 cestujících za měsíc, což je přibližně 5 cestujících na jeden spoj. Jako náhradu za tento spoj je možné využít spoje 11 linky 6, který jede v podobné trase o hodinu dříve.

Linka 2 – spoje č. 1, 25 a 29 – trvale zrušeny – důvodem je malé vytížení spojů. V případě spoje č. 1 se jedná o jednotky cestujících za měsíc. U ostatních spojů se pohybuje poptávka okolo 40 cestujících za měsíc. Spoj 29 je o víkendu možné nahradit spojem číslo 19 linky 6.

Linka 2 – spoje č. 3 a 16 – nepojedou o letních prázdninách – důvodem je výrazný pokles počtu cestujících v letních měsících. U ranního spoje klesá počet cestujících ze zhruba 900 na přibližně 80 měsíčně. Stejný trend je v opačném směru odpoledne. Pro ranní spoj č. 3 s odjezdem v 7:25 je alternativou spoj č. 3 linky 6 s odjezdem v 7:31, odpolední spoj č. 16 s odjezdem ve 13:46 je možné nahradit linkou 6 s odjezdem ve 13:10, nebo 14:19, případně linkou číslo 3 s odjezdem ve 14:38.

Linka 5 – spoj č. 23 – nepojede o letních prázdninách – spoj je speciálně určen pro žáky dojíždějící do škol na 8:00. Během školního roku přepraví zhruba 550 cestujících za měsíc, o prázdninách jen okolo 50.
Linka 6 – spoj č. 13 – rozšíření o víkendový provoz.

Nová linka 7 – bude jezdit na trase Vlakové nádraží–U autobusového nádraží–Nádražní–Budovcova–Velké náměstí–Harantova–Logry–Živec, a to v období od 11. 6. do, v dalších letech od 1. června do 30. září.