Poslanci podpořili silniční mobilitu s nulovými emisemi

Poslanci 12. května podpořili návrh Komise na revizi výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní a dodávkové automobily. Cílem tohoto návrhu je dosažení nulových emisí v silniční dopravě do roku  2035, úspor energie a nižší náklady na vlastnictví vozidla a také podpořit inovace v oblasti bezemisních technologií. Mezi přijatá opatření v rámci tohoto návrhu patří mimo jiné: odstranění pobídkového mechanismu pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi („ZLEV“); vývoj dopadu těchto změn na spotřebitele a zaměstnanost, úroveň využívání obnovitelných zdrojů energie, jakož i informace o trhu s ojetými vozidly; snižování limitu pro ekologické inovace v souladu s navrhovanými přísnějšími cíli; potřeba cíleného financování k zajištění spravedlivého přechodu v automobilovém průmyslu s cílem zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost a další ekonomické dopady; společná metodika EU pro posouzení celého životního cyklu emisí CO2 osobních a dodávkových automobilů uváděných na trh EU, jakož i paliv a energie spotřebovávaných těmito vozidly.