Cebia: Souhrn trhu s ojetinami za 9M a 3Q21 - dovez za 9M stoupl téměř o pětinu na téměř 137 000 vozů


Na trhu ojetých aut došlo ve třetím kvartálu letošního roku k mnoha změnám. Na trh se opět začaly více dostávat vozy čerstvě dovezené ze zahraničí, které navíc vykazovaly meziročně nižší stáří. Mezi prodávanými auty také výrazně narostl podíl aut s německým původem. Doba prodeje se podstatně urychlila. Klesl však podíl vozů po prvním majiteli a také tržní podíl třech nejprodávanějších ojetých vozů značky Volkswagen.

Dovozy ze zahraničí nabraly ve třetím letošním kvartálu na síle. Od začátku roku se k nám dovezlo celkem 136 877 ojetých osobních aut, což představuje meziroční nárůst o 19,6 %. Z toho 53 333 aut se do Česka dovezlo jen ve třetím kvartálu. Větší příliv aut ze zahraničí odstartoval už v květnu, tedy nedlouho po otevření prodejních míst. V červnu a v srpnu se k nám dostalo dokonce nejvíce aut od roku 2008. I ve srovnání s rokem 2019, který nebyl ovlivněn pandemií koronaviru, se k nám letos dovezlo o 894 vozů více.
 

Dobrou zprávou je, že průměrné stáří čerstvě dovezených ojetých aut meziročně mírně kleslo z 10,7 roku na 10,5 roku. Podíl dovezených aut starších 15 let však zůstává stabilní na 21 %. Průměrné stáří všech prodávaných ojetých vozů na českém trhu meziročně rovněž pokleslo, a to z 9,5 na 9,1 roku. Kromě sníženého stáří čerstvě dovezených aut na to mělo vliv především nižší stáří vozů se zahraničním původem dovezených v minulých letech, které se letos přeprodávaly (loni 11,5 let, letos 10,9 roku). Průměrné stáří ojetých aut s českým původem se naopak nepatrně zvýšilo z 7,1 na 7,2 roku.
Podíl aut s českým původem oproti loňskému roku klesl a netvořil už ani polovinu nabídky (z 51 % na 48,5 %). Naopak strmý nárůst zaznamenal podíl aut prodávaných s německým původem. Zatímco loni tvořily takové vozy 21,4 % nabídky a v prvním letošním kvartálu dokonce jen 19 %, v prvních třech kvartálech letos nakonec vykázaly tržní podíl ve výši 25,2 %. U každého čtvrtého prodávaného auta tak prodejci deklarovali německý původ.

Příliv aut z Německa souvisí samozřejmě s narůstajícím počtem dovážených aut. Na druhou stranu to může do určité míry souviset také s tím, že čeští zákazníci auta s německým původem vyhledávají a někteří prodejci toho zneužívají a falšují u vozů původ. Dlouhodobě má falešný původ uvedený pětina dovezených aut (opakovaná analýza desítek tisíc dovezených aut), nejčastěji se jedná právě o německý. Ačkoli není k dispozici aktuální statistika falešných původů ke třetímu letošnímu kvartálu, kupující by měli být více obezřetní. Skutečný původ vozu nelze zjistit ani z velkého technického průkazu, jedinou možností je prověření historie vozu. Německý původ totiž automaticky zvyšuje cenu vozu a urychluje jeho prodej.

Co se týče průměrné ceny za prodávané ojeté vozy, ta letos stoupla meziročně o 9,4 % z 228 600 na 250 000 . V porovnání s loňským rokem jde o navýšení o více než 20 000 , oproti průměrné ceně za první pololetí jde o navýšení o 5 000 . Auta tedy stále zdražují, i když největší zdražení, které přišlo s oživením trhu už v květnu, mají za sebou. Přesto se ale nedá čekat, že by se cena již udržela. Na trhu je totiž výrazný nedostatek ojetých aut. V nabídce prodejců chybí oproti předchozím letům až pětina vozů.

Důvodů, proč vozy na trhu chybí, je několik. Někteří lidé byli v důsledku vysokých cen či snížených příjmů kvůli koronaviru nuceni výměnu auta za novější odložit. Dalším důvodem je pokles ve výrobě nových vozů a dlouhé čekací lhůty, po které si lidi nechávají stávající ojeté.'

Vývoj počtu dovážených ojetých aut

Dovozy ojetých osobních automobilů letos pokračovaly v meziročním růstu. V prvních třech kvartálech se tak do České republiky dovezlo ze zahraničí 136 877 ojetých osobních vozů, tedy o 22 384 více než loni ve stejném období, což představuje meziroční zvýšení o 19,6 %.

Oproti roku 2019, kdy trh automobilů nebyl zasažený pandemií koronaviru, jde o nárůst o 894 vozů. Lze tedy říci, že z hlediska dovozů aut se situace stabilizovala na úroveň předkoronavirového roku.

Zajímavý je však pohled na jednotlivé měsíce. V červnu, srpnu a v září totiž dovozy nabraly na síle* a počet dovezených aut byl v těchto měsících nejvyšší od roku 2008. Je tedy možné, že letošní rok z pohledu dovozu ojetých osobních aut nakonec výrazně překoná rok 2019. Dovozům letos přeje nedostatek ojetých aut na českém trhu, jejichž počet se snížil o zhruba 20 % a letos tak výrazně převažuje poptávka po nabídce.

Dobrou zprávou také je, že stáří dovážených vozů mírně kleslo, respektive se vrátilo na úroveň roku 2019. Zatímco loni bylo průměrné stáří dovezených ojetých vozů už 10,7 let, letos se vrátilo na průměrných 10,5 let. Podíl aut starších 10 let činil letos 51,28 % (loni 53,63 %), podíl aut starších 15 let 21,32 % (loni 21,68 %).

Stáří prodávaných vozidel

Průměrné stáří všech osobních ojetých vozů, které se prodávaly letos na českém trhu ojetých automobilů na hlavních inzertních portálech, bylo 9,1 roku. Oproti loňskému roku tak došlo k mírnému omlazení prodávaných ojetých aut, neboť loni ve stejném období dosahovalo jejich průměrné stáří 9,5 roku. Letos se k nám oproti minulému roku dovážejí o něco mladší auta (v průměru 10,5 roku oproti loňským 10,7 roku). Hlavní vliv měl ale pokles ve stáří všech prodávaných individuálně dovezených ojetých aut ze zahraničí – tedy i těch dovezených v minulých letech. Jejich stáří kleslo z 11,5 na 10,9 roku. Naopak stáří českých ojetých aut se mírně navýšilo z 7,1 na 7,2 roku.

Původ vozidel

Podíl ojetých vozů, které se prodávají s uvedeným českým původem, klesl meziročně o 2,5 procentního bodu na 48,5 %. Důvodem je to, že se do Česka letos dováží mnohem více ojetých osobních aut ze zahraničí než loni, ale také to, že velká část lidí odložila výměnu vozu za mladší a vyčkává jednak kvůli nedostatku nových aut na trhu, jednak kvůli vývoji cen. Po otevření prodejních míst na jaře totiž vylétly ceny ojetých aut meziročně o 16 %, což přimělo řadu lidí si auto ještě ponechat. Důvodem, proč lidi vyčkávají s výměnou vozidla, je také nedostatek aut na trhu.

Ve třetím kvartálu letošního roku se významně navýšil podíl aut, u kterých prodejci deklarovali německý původ. Zatímco v prvním pololetí tvořily takové vozy 19 % nabídky, za první tři kvartály vykázaly podíl ve výši 25,2 %! Loni v byl v prvních devíti měsících jejich tržní podíl 21,4 %.

Příliv aut z Německa souvisí samozřejmě s narůstajícím počtem dovážených aut. Na druhou stranu to může do určité míry souviset také s tím, že čeští zákazníci auta s německým původem vyhledávají a někteří prodejci toho zneužívají a falšují původ. Dlouhodobě má falešný původ uvedený pětina dovezených aut (opakovaná analýza desítek tisíc dovezených aut), nejčastěji se jedná právě o německý. Ačkoli není k dispozici aktuální statistika falešných původů ke třetímu letošnímu kvartálu, kupující by měli být více obezřetní. Skutečný původ vozu nelze zjistit ani z velkého technického průkazu, jedinou možností je prověření historie vozu.

Země původu má vliv na cenu auta i na rychlost jeho prodeje. Auta, která mají falešně uvedený německý původ, pocházejí často ze zemí jižní, jihovýchodní či východní Evropy nebo z pobaltských zemí. Výjimkou nejsou ani země Blízkého či Středního Východu či Afriky.

Problémem je také často nesprávná interpretace ze strany kupujících ohledně toho, co je to země původu. Kupující by se vždy měli zajímat o to, pro jakou zemi bylo auto vyrobeno, protože téměř všechna vozidla byla v takové zemi provozována. Kupující se ale často zajímají jen o poslední zemi, ze které bylo vozidlo dovezeno do Česka bez ohledu na to, aniž by věděli, jak dlouho bylo v zemi dovozu vozidlo provozováno. Často totiž dochází k účelovým, i jen několikadenním, registracím v Německu, aby mohlo vozidlo vykázat německý původ.

Udávaný stav kilometrů na tachometru

Průměrná hodnota na tachometrech u prodávaných ojetých osobních vozů klesla meziročně ze 161 000 km na 158 000 km.

K manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů dochází u třetiny prodávaných ojetin, v případě aut dovezených ze zahraničí jde až o dvě pětiny. Jejich podíl se může ještě mírně zvýšit, a to z důvodu možnosti poměrně jednoduchého způsobu, jak si mohou prodejci navýšit své zisky, což je po měsících, kdy byly prodeje výrazně utlumeny, pro mnohé lákavé.


Prodejní cena

Průměrná cena prodávaných osobních ojetých aut letos meziročně vzrostla zatím o 9,4 % z 228 600 na 250 000 . Jde tedy o navýšení o více než 20 000 . V prvním pololetí se auta prodávala ještě v průměru za 245 000 . I ve třetím kvartálu tedy došlo k jejich dalšímu zdražení.

Na růst cen má vliv především nedostatek ojetých aut na trhu. Mnoho lidí vyčkává s výměnou vozu za mladší či za nový, což je zase dáno nedostatkem nových aut na trhu a rovněž nedostatkem zánovních ojetin, které se navíc vyvážejí také do zahraničí. Nedostatek mladých ojetin je ovlivněn sníženou výrobou v loňském roce a větší poptávkou po operativním leasingu i ze strany běžných lidí. Řada z nich tak vyplňuje dlouhé čekací lhůty na nový vůz, jiní čekají na větší nabídku zánovních ojetin. Mezi čekateli se vyskytují také spekulanti, kteří očekávají, že cena ojetých vozů opět klesne. Podle ukazatelů z trhu tomu ale zatím nic nenasvědčuje.

 

Zatímco v květnu a první polovině června měli prodejci na autechvysoké marže, neboť zdražili, ale vykupovali stále za stejné ceny, od poloviny června se začala situace měnit. Lidé začali požadovat vyšší výkupní ceny, což jim opět umožnila velká poptávka po autech a jejich nedostatek, a nyní už marže prodejců dosahují v průměru dlouhodobě běžných 5–7 %. Možnost získat od prodejce slevu je nyní prakticky nulová.

Letos navíc došlo k zajímavé situaci. Kdo si loni koupil ojeté auto, mohl by ho letos prodat dráž, a to i přesto, že bylo o rok starší. Například Škodu Octavii šestiletého stáří šlo letos prodat o zhruba 20 000 dráž než loni pětiletou. Koupi ojetého vozu v loňském roce lze díky nárůstu cen považovat za investici.


Preference jednotlivých typů pohonů

Zatímco u nových vozů poklesl podíl aut s motorem na naftu na pouhých 20,76 %, u ojetých aut došlo k jeho navýšení. Podíl prodávaných ojetých aut s naftovým motorem se meziročně mírně zvýšil z 54,9 % na 55,6 %. V prvním letošním pololetí činil přitom jejich podíl 54,6 %, je tedy zřejmé, že ve třetím letošním kvartálu přibývaly na trh více vozy na naftu na úkor benzínových vozidel. Podíl aut s benzínovým motorem se totiž letos snížil meziročně z 42,6 % na 41,4 %, na konci prvního pololetí byl přitom jejich podíl ještě 42,1 %.