Elektromobilita má být budoucnost osobní automobilové dopravy. Na napájecí stojany má jít v příštích letech 16 mld.

Elektromobilita má být budoucnost osobní automobilové dopravy. Zatím ale chybí infrastruktura. To se má rychle měnit, na napájecí stojany pro elektroauta má jít v příštích letech 16 mld. ze státní kasy i z EU.