Silnice a dálnice v Libereckém kraji k 1. 7. 2020

 

Podle Ředitelství silnic a dálnic tvořilo k 1. 7. 2020 silniční síť Libereckého kraje 2 417 km silnic, z toho 348 km silnic I. třídy a necelých 5 km dálnic. Více než čtvrtina se nachází ve špatném a horším stavu.

Z celkové délky 2 417 km silnickraji představují 1 581 km (65,4 %) silnice 3. třídy, jednu pětinu silnice 2. třídy (483 km) a 348 km (14,4 %) silnice 1. třídy. Dálnice, které jsou situovány pouze v okresech Liberec (4,1 km) a Semily (0,5 km), tvořily pouze 0,2 %. Téměř 30 % silniční sítě se nachází na území okresu Liberec, nejméně komunikacemi disponuje okres Jablonec nad Nisou (18,4 % krajského úhrnu). Více než jedna třetina silnic 1. třídy je situována v okrese Liberec, 29,2 % v okrese Česká Lípa, 18,6 % v okrese Jablonec nad Nisou a 17,3 % v okrese Semily.

Graf - Silniční síť v Libereckém kraji podle okresů

Současné dálniční trasy mají vozovku krytu pouze těžkým živičným povrchem, který také tvoří většinu povrchů silnic 1. třídy (99,6 %). U silnic 2. třídy je téměř rovnoměrně zastoupen střední a těžký živičný kryt (49,0 %, resp. 50,3 %). Na silnicích 3. třídy z 63,9 % převládají střední živičné povrchy, živičné povrchy lehké představují 23,4 %, těžké živičné kryty tvoří již jen 12,2 % a v menší míře se na uvedeném druhu silnic vyskytují také další různé povrchy, jako např. dlážděný, štěrkový, betonový.

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic byl stav povrchu vozovky u 0,07 km dálnic (z celkového měřitelného rozsahu pruhů ve výši 20,7 km) označen jako havarijní, a to u 0,04 km z důvodu podélné nerovnosti vlevo a u 0,03 km z důvodu makrotextury (uprostřed, vlevo a vpravo). U silnic 1. třídy bylo v tomto stavu celkem 17,1 km (z celkového stavu 862,3 km),  z toho 5,9 km z důvodu podélné nerovnosti vlevo, 4,4 km podélné nerovnosti vpravo. Jako nevyhovující bylo určeno 0,3 km dálnic a 44,5 km silnic 1. třídy).

K 1. 7. 2020 se v Libereckém kraji se na silničních komunikacích nacházelo celkem 907 mostů, 164 podjezdů (z toho 4 na dálnicích), 113 přejezdů a 3 tunely. Pouze jeden most v délce 4 m je vystavěn na dálnici. Na silnicích 1. třídy je realizováno 256 mostů, na silnicích 2. třídy 172 mostů a 478 mostů stojí na silnicích 3. třídy. Nejvíce mostů se nachází na silnicích v okrese Liberec (374 mostů o celkové délce 7 910 m), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou (99 mostů, 1 145 m). Nejdelší mosty (s délkou převyšující 100 m) byly vybudovány výhradně na silnicích 1. třídy (19 mostů). Většina mostů však svou délkou nepřekračuje 10 m (600 mostů).

Ukazatelem s významným dopadem je stav těchto mostů. Podle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby (bere se v úvahu horší stav) bylo v havarijním stavu 16 mostů (1,8 % z celkového počtu mostů v kraji), ve velmi špatném stavu 70 mostů (7,7 %) a ve špatném stavu 144 mostů (15,9 %). Největší zastoupení měly mosty v uspokojivém stavu (22,6 %, tj. 205 mostů). Necelá jedna pětina mostů se nacházela v dobrém stavu, 18,7 % ve velmi dobrém a 13,2 % ve zcela bezvadném stavu. U 2 mostů nebyl stav vyhodnocen.

Počet mostů se dlouhodobě nemění, jejich celkový technický stav se však od počátku roku 2015 zhoršil. Ubylo mostů v bezvadném stavu (-14 mostů, -10,4 %) a v uspokojivém stavu (-5 mostů, -2,4 %). Významně přibylo mostů ve velmi špatném stavu (+29 mostů, +70,7 %) a 2 mosty v havarijním stavu (+14,3 %).

Kontakt:

Mgr. Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz