Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem

Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem

22.02.2021 / 09:54 | Aktualizováno: 23.02.2021 / 13:22

Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k zásadnímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany Česka cestující do a přes Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z Česka nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.
Na přesnějším určení pravidel pracujeme se spolkovými a bavorskými ministerstvy, sledujte tedy prosíme naše webové stránky i pro průběžné aktualizace.

Bavorsko uplatňuje přeci jen výjimku pro pendlery, kteří pracují v důležitých odvětvích, nebo na důležitých pozicích (viz aktualizace Bavorského karanténního nařízení), nejen ve zdravotnictví, či sociálníchslužbách. Nejpozději do středy 17. 2. musí pendler získat potvrzení o nepostradatelnosti a od místních úřadů potvrzení o odpuštění karantény. Místní úřady (Landratsamt/Stadtamt) musí také potvrdit "systémovou důležitost" zaměstnavatele. Povinnost testů každé dva dny zůstává. Toto pravidlo by mělo platit i pro ostatní spolkové země.

Pro osoby, které vstupují do Německa z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také Česko) na základě níže uvedených výjimek, nově platí, že se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR, nebo antigenní), který je v německém, nebo anglickém jazyce a který není starší při vstupu na území Německa více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestujícícestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které cestují do Německa mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

- osoby, které do Německacestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření);

- pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví, nebo pečovatelských službách (v Bavorsku nemusejí do karantény);

- v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Všichni ostatní cestujícído Bavorska musí podstoupit 10denní karanténuKaranténu lze zpravidla zkrátit po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

Tranzit přes území Německa, a to ani v závažných případech, není povolen.

Německo považuje za vážné důvody pro cestu na své území (dle informací uveřejněných na webové stránce Spolkového ministerstva vnitra) zejména:

- má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění;

- jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky;

- cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě;

- jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží;

- jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

- jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.

Telefonní číslo call centra Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 222 264 222 s odkazem na doprovodný text.

Spolková úprava omezení vstupu do Německa.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí.

Další informace na webu velvyslanectví Německa v Praze.

přílohy

seznam testovacích míst v Bavorsku - 21 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 23.2.2021
https://www.mzv.cz/file/4218566/seznam_testovacich_mist_v_Bavorsku.xlsx